Publikacje

 • „Współczesne wspólnoty”, w: „W stronę wspólnotowości”, red. D. Bartłowski, J. Gil, K. Muca, M. Topolski, S. Więcek, Wydawnictwo Katedra, 2019.
 • „Tożsamości zamknięte”, w: „Maska”, nr 2 (38), Kraków, 2018. http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/numery-regularne/numery-31-40/numer-xxxviii
 • „Dialektyka równości i nierówności”, w: „Studia Philosophica Wratislaviensia”, nr 13, Wrocław, 2018. file:///C:/Users/Joanna/Downloads/6._Ha%C5%84derek.pdf
 • „Otwarte społeczeństwa, otwarte granice – marzenie, utopia, czy projekty?”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr. 24, 2018. http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4%20khg_24%20Handerek%20t.pdfKomentarz to tego tekstu Adrianny Krymskiej – http://www.khg.uni.wroc.pl/files/5%20KHG_24%20Krymska%20k.pdf
 • „Miejsca-nie-miejsca – dialektyka lokalności”, w: „Fragile, Lokalność”, nr 3, Kraków, 2018.
 • „Wykluczenia” monografia pod redakcją Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Facta Ficta, 2017.
 • „Wokół Wykluczenia”, w: „Wykluczenia”, red. J. Hańderek, N. Kućma, Facta Ficta, 2017.
 • „Niepełnosprawność?” w: „Fragile, Niepełnosprawność”, nr 1 (35), Kraków, 2017.
 • „Przyszłość jest teraz”, w: „Fragile. Przyszłość”, nr 3-4 (37-38), Kraków, 2017,
 • „Dychotomie i dwuznaczności. Kultura wobec ciała i jego problemów”, w „Pięćdziesiąt twarzy popkultury”, red. K. Olkusz, Facta Ficta, 2017. https://factaficta.files.wordpress.com/2017/07/50-twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf
 • „Historia pewnego kota”, w: „Fragile, Emocje”, nr 2 (36), Kraków, 2017. http://fragile.net.pl/home/historia-pewnego-kota/
 • „Kłopoty z tożsamością: kłopoty ze współczesnością”, w: „Kwartalnik Filozoficzny”, tom 44, nr2, Kraków, 2016.
 • „I co z tą melancholią zrobić?”, w: „Fragile. Melancholia”, nr 4 (30), Kraków, 2015, http://fragile.net.pl/home/i-co-z-ta-melancholia-zrobic/
 • „Rozmowy przy kawie i winie, czyli wspomnienia o zeszłorocznej konferencji „Kultura wykluczenia? Wykluczenie społeczno-ekonomiczne”, (pisane razem z Natalią Kućmą) w: „Fragile. Nowa Ekonomia, Nowa kultura”, nr 3 (29), Kraków, 2015. http://fragile.net.pl/home/rozmowy-przy-kawie-i-winie-czyli-wspomnienia-o-zeszlorocznej-konferencji-%E2%80%9Ekultura-wykluczenia-wykluczenie-spoleczno-ekonomiczne-krakow-listopad-2014/
 • „Nieufność wobec wiary : dyskusja wobec wiary od Friedricha Nietzschego do Sama Harrisa i Michaela Shermera”, w: „Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2015.
 • „Pojęcia i definicje kultury: w: „Filozofia kultury”, red. P. Mróz, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015. http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 • „Sztuka jako doświadczenie współczesności”, w: „Obrazy i poznanie”, red. M. Kociuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubin, 2015.
 • http://readgur.com/doc/1153514/joanna-ha%C5%84derek–poj%C4%99cia-i-definicje-kultury
 • http://www.gloswielkopolski.pl/magazyn/a/ateisci-w-kosciele-franciszka-mieliby-latwiej,10529424/
 • http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 • http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17740357,Kard__Dziwisz_w_Lagiewnikach_o_wojnach__pojednaniu.html
 • http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17770346,Jak_traktujemy_chorych_wokol_siebie__Jak_powinnismy.html
 • Miasta zrównoważonego rozwoju — miasta w globalnym świecie, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, nr. 17, Wrocław, 2015.                        http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=spis
 • Nauka Krytycznego myślenia herezji, czyli o pożytkach ukrytych w heretyckich poglądach, w: „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 20, Olsztyn, 2014, http://uwm.edu.pl/hip/sites/default/files/numery/Humanistyka%20i%20Przyrodoznawstwo%2020_0.pdf
 • redakcja książki wraz z Sidey Myoo „Filozofia technologii” tom I, http://e-naukowiec.eu/filozofia-technologii/
 • Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych, w: „Kultur I historia”, t. 26/2014, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4997
 • Walka ciemności i światła  – popkultura i jej imaginarium średniowiecza, w: „Historia Filozofii. Meandry kultury”, red. M. Karas, Nomos, Kraków, 2014, s. 121-138
 • Wobec tradycji i jej dyskursów: wieloznaczność problemu w: „Zarządzanie w kulturze” 2014 s. 1 – 19, Tom 15, Numer 1
 • Śmierć boga raz jeszcze. Mity i kontrowersje, w: „Oblicza współczesności”, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Instytut Wydawniczy UWM, Olsztyn, 2014, s. 29-46
 • Laboratoria przestrzeni kultury. Esej o wielokulturowości miasta, w: „Ethos” nr. 104, Lublin, 2013, s.194-216.
 • Droga samuraja, w: „Estetyka i Krytyka”, Kraków 2013
 • Alberta Camusa etyka ateizmu, w: „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2012, s. 155-166.
 • Kulturowe wymiary podróżowania, w: Folia Turistica, Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, tom 24, Kraków 2011, s. 197-221
 • „The Concept of the Body In Gernot Böhme philosophy”, w: “Environment, Embodiment & History”, Edited by Johannes Servan & Ane Faugstad Aaro, Hermes Text, Bergen 2011, s. 133-149.
 • “The role of the art in Camus and Sartre”,, w: “Destiny, the Inward Quest, Temporaslity and Life” Annalecta Husserliana, vol CIX, red. SA.T. Tymieniecka,  Springer, 2011, s. 319-328.
 • „Sztuka w muzeum wyobraźni”, w: „Krytyka i estetyka”, UJ. Kraków, 2011, nr 21, s. 61-76.
 •   “Granice kultury – granice człowieka”, w: “Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu”, red. M. Szulakiewicz, Toruń, 2010, s. 71-83.
 • „Różnorodność wartości w dyskursie o kulturze Clifforda Geertza”. w: „Wartości podstawowe w kontekście współczesnym”, red. M. Uliński, Kraków, 2010, s.69-81.
 •  „Muzea i metamorfozy”, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2010.
 • „Jamesa Clifforda kłopoty z kulturą”, w: „Państwo i społeczeństwo”, t. IX, nr 2, Kraków, s. 77-98.
 • “The Symbol – Code of the past, Record of Human Existence, and culture”, w: Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research”, vol. XCVI, red A.T. Tymieniecka, Springer, 2008, s. 306-325.
 •  „Moja noc u Mod – dyskusja po filmie Erica Rohmera”, w: Mêlée, wydawnictwo homini, Kraków, s. 37-49
 • “Kultura wobec plotki – czyli o tym, że milczenie nie zawsze jest złotem”, w: Mêlée, wydawnictwo homini, Kraków, 2008, s. 33-34.
 • „W średniowiecznym ogrodzie”, w: „Ogrody Zwierciadła kultury – Zachód”, tom 2, red. Anna Wójcik, Leszek Sosnowski, Universitas, Kraków, 2008, s. 101-129.
 • “Relation with others in the face of Lévinas il y a”, w: “Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research”, vol. XCV, red. A.T. Tymieniecka, Springer, 2008, s. 409-419.
 • “W labiryncie” w: “Prawda, samopoznanie, wdzięk”, red. Marta Kudelska, Małgorzata Ruchel, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2008, s. 89-103.
 • „Unity and diversity: culture as a source of identity and otherness”, w: “informations science”, vol. 45, Vilnius University Publishing House, 2008, s. 97-107.„The value of change and invariability” w: „toward a new renaissance”, red. Leszek Sosnowski, David Lorimer, Jagiellonian University Press, Kraków, 2007, s. 113-127.
 • “The positionalist notion of Human Nature in Plessner’s and Gehlen’s Philosophy”, w: “Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research”, vol. XCIV, red A.T. Tymieniecka, Springer, 2007, s. 533-549.
 • “Camus, Time and Literature”, w: “Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research”, vol. LXXXVI, red. A.T. Tymieniecka, Springer, 2007, s. 271-285.
 • “Pytając o człowieka”. W: “Kondycja człowieka współczensego”, red. Czesława Piecuch, Universitas, 2006, Kraków, s. 306-318.
 • “Bunt sztuki”, w: “Estetyka i Krytyka”, nr 9/10, Kraków 2005/2006, s. 129-144.
 • „Czas i spotkanie. Wokół koncepcji czasu Emmanuela Lévinasa”, wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków, 2006, s. 187.
 • „Między mową a językiem”, w: „Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku”, red. L. Rożek, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 45-61.
 • „Człowiek wobec cierpienia”, w: „Sztuka leczenia”, nr 1/2004, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, s. 55-67.
 • „Man and the World”, w: „Reports on Philosophy”, nr 21/2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 85-101.
 • „Istnienie i milczenie”, w: „Aesthetica perennis?”, red. L. Sosonowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 199-207.
 • Ratio w stanie oskarżenia. Zło w myśli L. Szestowa i E. Levinasa, w: „The Peculiarity of Man”, t. 5, Warsyawa+Kielce, s. 123-133.
 • „Fenomen wolności”, w: „Oblicza fenomenologii”, red. P. Mróz, J. Hańderek,      Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków, 159-183. (byłam również      współredaktorem tej książki)
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s